TURON (Asturias)

TURON: Yo pongo todes les tazes que sean pa que se animen

Yo pongo todes les tazes que sean pa que se animen