TURON (Asturias)

TURON: nooooooooooooo como van a ver ellos eso jajaja pero...

hoy que ye que los señores tasn tambien en grn hermano?

nooooooooooooo como van a ver ellos eso jajaja pero ya llevan unos dias que nos abandonan