TURON (Asturias)

TURON: Buenas tardes Maria Elena. por el paraiso espero que...

Buenas tardes Maria Elena. por el paraiso espero que todo bien no?