TURON (Asturias)

TURON: Claro, tovia no te enteraste? por descanso del personal

Claro, tovia no te enteraste? por descanso del personal