TURON (Asturias)

TURON: oye señora, estoy esperando, yo ya cumpli la parte...

oye señora, estoy esperando, yo ya cumpli la parte de mi contrato he