TURON (Asturias)

TURON: no se que te parece a ti?

no se que te parece a ti?