TURON (Asturias)

TURON: Otra que si lio, poner grupo de amigos con lo guapos...

Otra que si lio, poner grupo de amigos con lo guapos que estan aqui con Xana