TURON (Asturias)

TURON: haaaaaaaaaaaaa cerrete muuuuuuuuuuaaaaaaaaac, muuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaac...

Buenas noches pa toos y pa toes

haaaaaaaaaaaaa cerrete muuuuuuuuuuaaaaaaaaac, muuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaac y muuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaa c muchisimas gracias. diste en la diana.
Respuestas ya existentes para el anterior mensaje:
Joer que besucon tas hoy jajajajajaaa