TURON (Asturias)

TURON: Pero bueno, como erais tan traviesos, yo no hacia eses...

Pero bueno, como erais tan traviesos, yo no hacia eses coses