TURON (Asturias)

TURON: Si, pero como pa salir a la carretera no, esta muy...

Si, pero como pa salir a la carretera no, esta muy peligroso