Fábrica de gas ciutat (foto antigua), IGUALADA

(1975)
Foto feta des des-de els blocs de pissos al carrér Pujadas.