PADORNELO (Zamora)

Arados romanos típicos de esta zona

Este arado romano miniatura está compuesto por: 1. Chavella, que é onde se amarra o xugo. 2. Timón, vén a ser o pao que vai dende o xugo ata o propio arado. 3. Teiroa, é un pao que vai dende o timón hasta a cabeza. Segun se suba ou baixe, ara máis arriba ou máis fondo. 4. Cuña ou cuñas, pode levar unha ou dúas. Non deixan que se mova a teiroa. 5. Rabiza, é por onde se agarra o arado, para guialo. 6. Aveacas, son dúas, unha a cada lado, coas que vai botando a terra fóra do suco. 7. Reixa,...

Para tus viajes y vacaciones, haz turismo por los pueblos de España. ¿Quieres buscar hoteles?

Reserva tu hotel en Zamora