Parroquia de Sant Bartomeu (foto antigua), SOLLER

(Agosto de 1992)