Casa de mi primera infancia en Llugar, URBIES

(1990)