La Pica d´Estats se refleja en el estany del Sotllo, AREU

(Agosto de 2010)