OFERTA LUZ: 5 Cts/kWh

Obres exteriors de l'esglèsia del castell (foto antigua), SALLENT

Del novembre de 1976 fins al desembre de 1978 es van paralitzar
les obres perquè la Comissió del Patrimoni Històric Artístic de la Delegació
Provincial del Ministeri d’Educació i Ciència entenia que l’església
era un complement del Castell de Sallent i per tant estava sotmès a la
protecció de l’Estat, ja que aquest consta a l’Inventari de Monuments
d’Arquitectura Militar. Finalment van autoritzar les obres que es van reprendre
a l’abril de 1979 amb la reconstrucció de l’absidiola oest i d’altres
actuacions. (Arxiu Trenta-Sisena)
(1979)