Pedra simbólica de Lubián, LUBIAN

é.
Inda non averigüei onde anda o ganchazo pero este é o penedo onde estaba a Cruz do Cutaredo.
¿Alguén sabe onde está este penedo?