Exposición de manualidades. V Mercado artesanal, TORDEHUMOS