TURON (Asturias)

TURON: hola rosina haz un frio que pela

hola rosina haz un frio que pela