TURON (Asturias)

TURON: Muchas felicidades, para ese forofo del R. Madrid que...

Muchas felicidades, para ese forofo del R. Madrid que hoy cumple....... cuantos.