TURON (Asturias)

TURON: puxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

puxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Respuestas ya existentes para el anterior mensaje:
Que rapida estuviste Clara no hace media hora que la suvi. Puxaaaaaaaaaaaaaaaaaaa