TURON (Asturias)

TURON: josin ¿onde andas que nun me abres?

Buenas noches, para todos-as

josin ¿onde andas que nun me abres?