TURON (Asturias)

TURON: aver Xuacu dime si esta Guillermo o no

aver Xuacu dime si esta Guillermo o no