TURON (Asturias)

TURON: Ahora aun tardare dos años mas nun me queden km.

Ahora aun tardare dos años mas nun me queden km.