TURON (Asturias)

TURON: Hola Carrete buenas noches

Hola buenas noches pa toos y pa toes

Hola Carrete buenas noches