TURON (Asturias)

TURON: buenas Maria Elena, a mi la vida me sonrie y mucho...

buenas Maria Elena, a mi la vida me sonrie y mucho me gustaria que fuese asi pa todos