TURON (Asturias)

TURON: hola buenas tardes a tod@s dia lluvioso en Irun, y...

hola buenas tardes a tod@s dia lluvioso en Irun, y tambien con bastante frio