TURON (Asturias)

TURON: Ta mañana Maria Lna, que descanses

Ta mañana Maria Lna, que descanses