TURON (Asturias)

TURON: Hola buenes tardes pa toos y pa toes

Hola buenes tardes pa toos y pa toes