TURON (Asturias)

TURON: hola carrete buenas noches

Hola, buenas noches pa tod@s

hola carrete buenas noches