TURON (Asturias)

TURON: igualmente Maria Elena, que pases una buena noche,...

igualmente Maria Elena, que pases una buena noche, hasta mañana