TURON (Asturias)

TURON: si no sabeis nada, enfin que tengais suerte, espero...

si no sabeis nada, enfin que tengais suerte, espero que vos gusten las sorpresas.