POLA DE LAVIANA (Asturias)

Descenso folclórico del Nalón

(Agosto de 1981)