MIERES (Asturias)

MIERES: Buenas tardes foreros de Mieres, buen comienzo de semana.

Buenas tardes foreros de Mieres, buen comienzo de semana.