MERILLES (Asturias)

Vacas de Lixandro

Vacas en al prao de Louteiro de casa Lixandro.