MEREDO (Asturias)

Tiro con cuerda

Hai que ver como tiran da corda os mozos de Meredo!