LOREDO (Asturias)

LOREDO: y yo hermana de kiko josefina y ani.. mariano.. etc.....

y yo hermana de kiko josefina y ani.. mariano.. etc.....