FELGUERAS (Asturias)

FELGUERAS: iglesia San pedro

iglesia San pedro