FELGUERAS (Asturias)

FELGUERAS: Un abrazo corsino, el dia q baya pa felgueras ya yos...

Un abrazo corsino, el dia q baya pa felgueras ya yos dare recuerdos a tos ellos venga un saludo a cuidarse