BOO: pala semana que bien seguro que tengo que dir un dia...

pala semana que bien seguro que tengo que dir un dia a MOREDA a calzar el coche dir a BOO ye un momento, ye que dar e correo por aqui pue traer problemas, ¿porque tu estas en BOO? y BOO nun ye tan grande saludos