BARZANA (Asturias)

Valles de Quirós. Foto de Juan Alvarez
Muy bonita