BANDUJO (Asturias)

BANDUJO: comer en bandujo

comer en bandujo