MONTEJICAR (Granada)

MONTEJICAR: vaya epoya efiestas, ayi efiestas e kinta poya, como...

vaya epoya efiestas, ayi efiestas e kinta poya, como eaño eviene epongan ayi yo ayi no evoy!